Undangan Pencairan Dana 70% Penelitian Terapan Swadana

Nomor             : 6262 /PL4 .1.7/PG/2014                                                       05 Agustus 2014        

Hal                  : Undangan  Pencairan Dana

  Penelitian Swadana

                         

Yth.

Bapak/Ibu Ketua Penelitian Terapan Swadana 

Politeknik Negeri Semarang

 

Sehubungan dengan cairnya anggaran 70% Penelitian Terapan Swadana Dana DIPA  Tahun Anggaran 2014, mohon kehadiran bapak/ibu ketua peneliti untuk dapat mengambil anggaran tersebut pada :

Hari/tanggal    : Kamis  7 Agustus 2014

Jam                  : 13.00 WIB

Tempat            : Ruang UP2M

Dengan Membawa Kelengkapan berupa :

  • 2 Eksemplar Rincian dana 70%  (Format terlampir) *
  • Materai  Rp. 6.000, sebanyak 3 lembar

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Berkenaan dengan ditiadakannnya potongan anggaran penelitian dan PPM, maka biaya review dan monev tidak   dimasukkan ke dalam Rincian penggunaan dana 70%

                                                                                                                                            Ketua UP2M,

 

                                                                                                                                                      TTD

                                                                                                                                Dr. Eng. Sidiq Syamsul Hidayat, ST, MT                                                                                                                                                                                                                NIP 197203112000031002

Tembusan :

Pembantu Direktur I

AttachmentSize
Form Penggunaan Dana.pdf193.58 KB